(คลิปข่าว ช่อง 3) วศรท และ สวทช. ไปดูงานประกอบรถไฟ รถรางไฟฟ้า (ระบบราง) ที่ มาเลเซีย

เครดิตภาพ จากคลิป https://www.facebook.com/t3traffic3/videos/515033642041125/ 7-10 สค ดูงาน การประกอบรถไฟฟ้า ณ ประเทศมาเลเซีย รายงานข่าว ช่อง 3 เกี่ยวกับ สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย(วศรท) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดดูงานการประกอบรถไฟ (คลิปข่าว ช่อง 3) วศรท และ สวทช. สมาคมวิศวกรรมระบบขนส่งทางรางไทย(วศรท) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ไปดูงานประกอบรถไฟ รถรางไฟฟ้า (ระบบราง) ที่ มาเลเซีย สมัยก่อน มาเลเซีย มาดูงานรถไฟที่ประเทศไทย แต่ปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้า และความกระตือรือร้น ตื่นตัวทางด้านระบบราง เพื่อลดต้นทุนทางด้านการขนส่ง และการพัฒนาในทุกๆด้าน เพราะสามารถเชื่อมต่อระหว่างภูมิภาค ระหว่างประเทศ รัฐบาลเค้ามองการณ์ไกล และมีวิสัยทัศน์ ส่งเสริมการประกอบรถไฟ รถรางไฟฟ้า และเค้าตั้งเป้าเป็นผู้นำเรื่องระบบรางในย่านอาเซียนในอีก 2 ปี ทั้งๆที่เค้ามีทางรถไฟน้อยกว่าเราอีก โรงงานประกอบรถไฟฟ้า เป็นความร่วมมือระหว่างมาเลเซีย กับประเทศจีน…

ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้านวิศวกรรมการจัดการระบบขนส่งทางราง 28 ส.ค.-1 ก.ย. 59

ขอเชิญท่านเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษด้านวิศวกรรมการจัดการระบบขนส่งทางราง ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี้ Topic: System Safety Engineering (RAM) Place : ห้อง 101 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา Time : 8.30 – 17.00 Lecturer : Prof. Dr.-Ing. Uwe Klingauf (TU Darmstadt) สำหรับผู้สนใจ กรุณากรอกรายละเอียดและยืนยันการเข้าร่วมอบรมที่ลิงค์ https://goo.gl/forms/F7evBJbX6RxccFBy1 ภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2559  กรุณากรอกข้อมูลลงทะเบียนในแบบฟอร์ม online เท่านั้น ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยจะยืนยันรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังบรรยายพิเศษครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 หากมีคำถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณ พจณี  เซ็นเสถียร…

6 ส.ค. พบกับ “จับกระแสการลงทุนพันธุ์ใหม่ ธุรกิจเพื่อสังคม” กับ บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด

ครั้งแรกของ KKTT (บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) จำกัด) เปิดตัวต่อนักลงทุน ในงาน Investment Fest 2016 มีออกบูท 6 สิงหาคม 12:30-13:30 ชี้แจงถึงโครงการบนเวทีใหญ่ งานมี 5-7 สค. นี้ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ท่านใดมีเวลาเชิญนะครับ จับกระแสการลงทุนพันธุ์ใหม่ ธุรกิจเพื่อสังคม นักลงทุนได้ สังคมได้มากกว่า (KKTT) มาเป็นนักลงทุน ที่ช่วยผลักดันประเทศชาติให้เติบโต เพราะเราก็ลงทุนเพื่อชาติได้ แบบไม่ต้องรอภาครัฐ จะลงทุนยังไง งานนี้เรายก “ขอนแก่นโมเดล” มาเป็น “โมเดล” ต้นแบบ ให้ได้ลองศึกษากัน 6 สิงหาคม 12:30-13:30 ชี้แจงถึงโครงการบนเวทีใหญ่ งานมี 5-7 สค. นี้ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ท่านใดมีเวลาเชิญนะครับ   6 สิงหาคม 12:30-13:30 ชี้แจงถึงโครงการบนเวทีใหญ่ จับกระแสการลงทุนพันธุ์ใหม่ ธุรกิจเพื่อสังคม…

ขอเชิญฟังบรรยาย จาก”ขอนแก่น” สู่ “ภูเก็ต” ประสบการณ์การพัฒนาเมือง และการขนส่งมวลชน จังหวัดขอนแก่น

  ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ จากขอนแก่น สู่ ภูเก็ต ประสบการณ์การพัฒนาเมือง และการขนส่งมวลชน จังหวัดขอนแก่น วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ เทศบาลนครภูเก็ต   โดย อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีฝ่ายบริหาร วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.ทวี จำกัด (มหาชน) ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท ขอนแก่นพัฒนาเมือง จำกัด       ดำเนินรายการโดย นพ.โกศล แตงอุทัย รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครภูเก็ต ฐาปนา บุณยประวิตร สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาด   ลงทะเบียนฟรี โทรศัพท์ : 084-295-7108 อีเมล์ : srikit_j@hotmail.com (under…

(17ภาพ) มาทำความรู้จักกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ “รถราง” มีข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดต่างๆ อย่างไร?

 

ทำความรู้จักกับระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ กับโครงการ CM-PMAP ตอน “รถราง”

มาดูกันว่า มีข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดต่างๆ อย่างไร

‪#‎เชื่อมเชียงใหม่ ‪#‎cmpmap ‪#‎รถไฟฟ้ามาหาสักที

 

0

 

อ้างอิง https://www.facebook.com/chiangmaipmap/

 
01
 

123
4567891011121314151617
 

 

 

 

 

การออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ : นวัตกรรมการออกแบบถนนสำหรับเมืองน่าอยู่ โดย ศิวพงศ์ ทองเจือ

การออกแบบถนนแบบสมบูรณ์ : นวัตกรรมการออกแบบถนนสำหรับเมืองน่าอยู่ Completed Street Design : Revitalization Innovation for Livable Cities   ศิวพงศ์ ทองเจือ : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย Email: Siwa_thong@yahoo.co.th เขียนเมื่อ 17-05-2559   บทนำ   เป็นระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ระบบโครงสร้างพื้นฐานระดับรัฐในประเทศไทยได้ถูกพัฒนาขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านการคมนาคมขนส่งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง คือ กระทรวงคมนาคม (Thailand Transport Portal) เป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในประเทศ ทั้งนี้ หน่วยงานราชการย่อยในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับระบบคมนาคมขนส่งและการจราจรทางบก ได้แก่ กรมการขนส่งทางบก, กรมทางหลวง, กรมทางหลวงชนบท และ สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรจะมีบทบาทในการวางนโยบายและแผนยุทธศาสตร์เพื่อกำหนดกรอบและจัดทำแผนการปฏิบัติการเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ซึ่งมีความเกี่ยวข้องการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทุกประเภท และถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาระบบถนนในประเทศไทยอย่างยิ่ง ระบบถนนในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ๆ ได้แก่ 1. ระบบถนนในเมือง (City Street)…

การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมือง : การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าด้วยย่านแห่งการเดิน โดย ศิวพงศ์ ทองเจือ

เมืองจะมีเศรษฐกิจดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับว่าเป็นเมืองแห่งการเดินหรือไม่ เมืองที่มีคนเดินโดยไม่มีรถกับเมืองที่มีแต่รถยนต์ เศรษฐกิจเมืองไหนดีกว่ากัน การสร้างเมืองแห่งการเดินไม่ใช้การปิดถนนไม่ให้รถเข้า แต่เมืองแห่งการเดินควรส่งเสริมเป็นย่านแห่งการค้าที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงการใช้ที่ดินอย่างคุ้มค่า และส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรักษาสภาพแวดล้อมที่ไร้มลพิษ   การวางผังและพัฒนาการค้าปลีกชุมชนเมือง : การส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าด้วยย่านแห่งการเดิน Urban Retail Planning and Development : Economy and trade promotion with the use of walkable cities   โดย ศิวพงศ์  ทองเจือ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดปรเทศไทย Email: Siwa_thong@yahoo.co.th เขียนเมื่อ : 28-12-2014   บทนำ           การค้าปลีกชุมชนเมือง (Urban Retail) ถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนเมืองในยุคปัจจุบัน  ผลสะท้อนด้านสังคมเมืองกับแนวคิดผังเมืองสมัยใหม่มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน (Mix-Used Development) และคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างความสูงอาคารกับความกว้างของถนนที่เหมาะสมตามแนวคิดข้อกำหนดการจำแนกลำดับชั้นของย่านในระดับภาค (The Transect) ผลทางด้านลบกับการส่งเสริมให้มีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ (Complex Building) ใจกลางเมืองในระยะเวลาที่ผ่านมาก่อให้เกิดการใช้ผืนดินขนาดใหญ่อย่างสิ้นเปลืองในพื้นที่เมือง…

การวางผังและการออกแบบเมืองแห่งการเดิน ตอนที่ 2 กรณีศึกษาข้อกำหนดเมืองแห่งการเดินเมืองฟีนิกซ์

การวางผังและการออกแบบเมืองแห่งการเดิน ตอนที่ 2 กรณีศึกษาข้อกำหนดเมืองแห่งการเดินเมืองฟีนิกซ์ ฐาปนา บุณยประวิตร สถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทยและสมาคมการผังเมืองไทย Email: thapana.asia@gmail.com/http://www.asiamuseum.co.th   ความนำ ในบทความตอนที่ 1 ผู้เขียนได้กล่าวถึงนิยาม ความหมาย และความสำคัญของเมืองแห่งการเดินหรือ Walkable City ไปแล้ว สำหรับบทความตอนที่ 2 เพื่อให้เนื้อเรื่องมีความกระชับ ผู้อ่านสามารถมองเห็นวิธีการนำแนวคิดเมืองแห่งการเดินสู่การออกแบบทางกายภาพและการบังคับใช้ในรูปของข้อกำหนดหรือเทศบัญญัติได้อย่างชัดแจ้ง จึงจะขอนำข้อกำหนดเมืองแห่งการเดินเมืองฟีนิกซ์เป็นกรณีศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำความเข้าใจกับกระบวนการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองซึ่งใช้ข้อกำหนดหรือเทศบัญญัติเป็นกรอบการปฏิบัติ รวมทั้งแนวทางการปรับปรุงทางกายภาพและแนวทางการควบคุมให้เกิดความสมดุลของสภาพแวดล้อมเมืองที่เอื้อต่อการเดินและกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ซึ่งจะส่งเสริมประชาชนมีสุขภาพดี ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เพิ่มความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ ลดการใช้พลังงานจากระบบการสัญจร ลดมลภาวะจากภาคการขนส่งและการเดินทาง สำหรับบทความตอนที่ 2 ผู้เขียนจะสรุปเป้าหมายการปฏิบัติ แนวทางการกำหนดย่านตาม The Transect Code ซึ่งเป็นการจัดลำดับชั้นการพัฒนาเมือง และการกำหนดกรอบการออกแบบย่านที่ได้แบ่งออกเป็น 13 ขั้นตอน ตามข้อกำหนดมาตรฐานจำนวน 7 ข้อ โดยกรอบการออกแบบย่านและข้อกำหนดมาตรฐานที่จะกล่าวถึงนี้ จะเป็นแนวทางสำคัญที่เมืองต่างๆ ของไทยสามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูให้เป็นเมืองแห่งการเดินที่มีความสมบูรณ์ต่อไปได้ ส่วนผลประโยชน์และรายละเอียดการออกแบบเมืองตาม The WalkUPs…

การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนของสหรัฐอเมริกา โดย ฐาปนา บุณยประวิตร

การสนับสนุนทางการเงินเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนของสหรัฐอเมริกา (Infrastructure Financing Options for Transit-Oriented Development in USA.) โดย ฐาปนา บุณยประวิตร (Thapana Bunyapravitra) อุปนายกสมาคมการผังเมืองไทย และ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยการเติบโตอย่างชาญฉลาดประเทศไทย 15 เมษายน 2558 thapana.asia@gmail.com/ www.smartgrowththailand.com/   www.asiamuseum.co.th   http://www.erikgouldprojects.com     บทนำ บทความนี้แปลและเรียบเรียงจากรายงานเรื่อง Infrastructure Financing Options for Transit-Oriented Development  ซึ่งเป็นรายงานเผยแพร่ของ Office of Sustainable Communities Smart Growth Program, U.S. Environmental Protection Agency  จัดพิมพ์ในเดือนมกราคม 2556  เป้าหมายของรายงานต้องการเผยแพร่ข้อมูลกลไกทางการเงินและกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินเพื่อให้เมือง เทศบาล และชุมชนต่างๆ ในสหรัฐฯ ได้ทำความรู้จักและนำไปใช้เตรียมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่พัฒนารอบสถานีขนส่งมวลชนหรือ…

(เชียงใหม่) ระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย “ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ” แบบไหน ที่จะเป็น “หัวหอก” แก้ปัญหาจราจร

(เชียงใหม่) ระดมความคิดเห็นกลุ่มย่อย “ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ” ไปทางไหนดี หวังว่าจะจุดประกายความหวังของชาวเชียงใหม่ (อีกครั้ง) เมืองเชียงใหม่ คนเชียงใหม่ต้องพูดคุยกันครับ ขอนแก่นโมเดล เค้ายังทำกันอย่างจริงจัง เอา “บ้านเมือง เอาท้องถิ่น” เป็นตัวตั้ง ก่อนครับ แล้วอย่างอื่นจะตามมาเองครับ   เครดิต Chiang Mai Public Transit Master Plan   เสาร์ 11 มิถุนายน 2559 ชวนร่วมประชุมกลุ่มย่อยกันนะคะ ขอให้เป็นชาวเชียงใหม่ จะอยู่ในพื้นที่ แขวงเม็งราย หรือ นอกพื้นที่ก็ได้ เราต้องการความเห็นของทุกท่าน มาร่วมระดมความคิดและแลกเปลี่ยนกับทีมงานผู้ศึกษากัน   ครั้งนี้ ครั้งเดียวที่เราจะกางแผนที่มาล้อมวงพูดคุยกัน โครงข่ายไหน เส้นทางใด ระบบรถใด รถลอยฟ้า ใต้ดิน บนดิน รถราง รถเมล์ รถสองแถว ข้อจำกัดในพื้นที่ ความกังวลของชุมชน ฯลฯ เรารับฟังทุกความเห็น มาร่วมกันก่อร่างสร้างฝันให้เชียงใหม่มีรถสาธารณะใช้จริงๆเสียที!  …