TRAM กรุงเทพฯ เตรียมพัฒนาระยะแรกเชื่อม 5 ศูนย์เศรษฐกิจ

TRAM กรุงเทพฯ เตรียมพัฒนาระยะแรกเชื่อม 5 ศูนย์เศรษฐกิจ ปรับโฉมขนส่งเชื่อมซีบีดี (CBD) ผุดระบบรางเบาขนาดเล็ก ใน กทม. 1.4 หมื่นล้าน                                   สภากรุงเทพมหานคร บรรลุข้อตกลง พัฒนาระบบขนส่งมวลชนรอง ด้วยระบบแทรม (TRAM) ระยะแรกเชื่อม 5 ศูนย์เศรษฐกิจใจกลางกรุงเทพฯ คาดร่วมลงทุนพีพีพี (PPP) กว่า 1.4 หมื่นล้านบาท มีลุ้นเสนอประมูลปีหน้า และเริ่มก่อสร้างปี 63 ก่อนเปิดใช้บริการ ปี 65              …