เล็งฟื้นฟูเมืองมหาชัย เปลี่ยน ถ.เศรษฐกิจ เป็นถนนสีเขียว – นำสายไฟฟ้าลงดิน

เล็งฟื้นฟูเมืองมหาชัย เปลี่ยน ถ.เศรษฐกิจ เป็นถนนสีเขียว – นำสายไฟฟ้าลงดิน   เทศบาลนครสมุทรสาคร ประชุมออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองสมุทรสาคร ร่วมกับสมาคมการผังเมืองไทย, สมุทรสาครพัฒนาเมือง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีแผนจะให้ ถ.เศรษฐกิจ เป็นถนนสีเขียว และนำสายเคเบิลลงใต้ดินในถนน 2 เส้นทาง รวมทั้งเสนอแนวคิดพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีรถไฟมหาชัย     เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 25 เม.ย. เทศบาลนครสมุทรสาคร ร่วมกับ สมาคมการผังเมืองไทย บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด สำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย หรือ สกว. และบริษัท เอเซีย สเปช แพลนนิ่ง จำกัด จัดการประชุมการออกแบบปรับปรุงฟื้นฟูเมืองสมุทรสาคร ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสมุทรสาคร ชั้น 2 สำนักงานเทศบาลนครสมุทรสาคร    โดยมี นายชิงชัย…