RTC เปิดเส้นทางรถเมล์เชียงใหม่อีก เพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชน-ท่องเที่ยว

RTC เปิดเส้นทางรถเมล์เชียงใหม่อีก เพิ่มทางเลือกการเดินทางให้ประชาชน-ท่องเที่ยว เครดิต Transtimenews ขอขอบพระคุณ มา ณ ที่นี้ครับ     หลังจากที่ บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด หรือ RTC ได้เปิดเดิน #รถโดยสารภายในจังหวัดเชียงใหม่ โดยคิดราคาค่าโดยสารเพียงแค่ 20 บาทตลอดสาย ซึ่งมีเสียงตอบรับจากผู้โดยสารดีเกินคาด เพราะประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกในการเดินทางเพิ่มขึ้น   คุณฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะกรรมการผู้จัดการบริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด หรือ RTC เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา RTC ได้เปิดการทดลองวิ่งให้บริการรถ #RTCsmartbus เพิ่มอีก 2 เส้นทางได้แก่ เส้นทาง #R2 เริ่มจากสนามบินเชียงใหม่-ช้างคลาน-หนองหอย-สุดปลายทางที่ศูนย์การค้าพรอมมีนาดา   โดยเส้นทางนี้ผ่านย่านการค้าและการท่องเที่ยวสำคัญของเมืองเชียงใหม่ ได้แก่…

RTC กับการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเพื่อประชาชนทุกระดับอายุและรายได้

RTC กับการลงทุนระบบขนส่งมวลชนเพื่อประชาชนทุกระดับอายุและรายได้   ชมคลิป 28 นาที รายการ “NBT มีคำตอบ”  เกี่ยวกับ RTC (Smart City Bus) ที่เชียงใหม่ คุณพรนริศ ชวนไชยสิทธิ์ ประธานกรรมการ RTC และนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กับคุณภูษิต ไชยฉ่ำ กรรมการบริหาร RTC และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด ได้ไปออกรายการสดของช่อง 11 NBT (รายการ “NBT มีคำตอบ ”) เรื่อง RTC และ Smart Bus ที่เชียงใหม่ มีประเด็นดีๆ หลายเรื่อง ท่านที่มีเวลาลองเข้าชมครับ เครดิต YOUTUBE ช่วงกลางรายการ ของ NBT https://www.youtube.com/watch?v=5gstg9KdStk&feature=youtu.be ขอขอบพระคุณ NBT มา ณ ที่นี้ครับ…

(เชียงใหม่)คลิปการทดสอบทางเทคนิคและการทดลองเปิดบริการเดินรถขนส่งมวลชน CM Transit

(คลิป) การทดสอบทางเทคนิคและการทดลองเปิดบริการเดินรถขนส่งมวลชน CM Transit

สาย R3 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่’ ย่านนิมมานเหมินท์ – คูเมือง

ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2561 อำนวยการเดินรถโดย สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนการเดินรถโดย จังหวัดเชียงใหม่ มณฑลทหารบกที่ 33 ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ดำเนินการทดสอบโดย บริษัท รีเจียนนอล ทรานซิท โคเปอร์เรชั่น จำกัด