คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ แสดงความขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม

คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ แสดงความขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรม     คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติ ขอขอบพระคุณท่านรองนายกรัฐมนตรีศาตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม ที่กรุณารับหลักการ Charter Flagship Program ทั้งสามโครงการ ประกอบด้วย โครงการ Bangkok International Digital Art and Design 2020 ของคณะกรรมการกฎบัตรรัตนโกสินทร์ โครงการ Chiangmai Creative Mind 2020 ของคณะกรรมการกฎบัตรเชียงใหม่ และโครงการ Nakhon Sawan International Arts and Eat 2020 ของคณะกรรมการกฎบัตรนครสวรรค์ ซึ่งท่านรับจะประสานรายละเอียดกับกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนโครงการให้บรรลุผลสำเร็จ       ทั้งนี้ ท่านรองนายกรัฐมนตรี ได้ให้แนวทางว่า โครงการควรตั้งชื่อกลางเป็นชื่อเดียวเพื่อให้ง่ายในการจดจำและเป็นเอกลักษณ์ของโครงการ flagship ของกฎบัตร ซึ่งภายหลังการประชุม คณะกรรมการกฎบัตรแห่งชาติได้สรุปชื่อกลางเป็น Thailand Digital Art and Design…

“เมืองอัจฉริยะ”วาระแห่งชาติ กลไกลดความเหลื่อมล้ำ

“เมืองอัจฉริยะ”วาระแห่งชาติ กลไกลดความเหลื่อมล้ำ   “เมืองอัจฉริยะ” วาระแห่งชาติ รัฐบาลหวังเป็นกลไกลดความเหลื่อมล้ำ กระจายความเจริญอย่างเท่าเทียมทั่วประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0   ขอบคุณ บทความ ใน Manager Online วันที่ 26 พ.ย. 62 ที่ลิ้งก์ https://mgronline.com/stockmarket/detail/9620000113177   “เมืองอัจฉริยะ” หรือ Smart City กำลังกลายเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนคนไทย ทั้งจากการที่รัฐบาลส่งเสริมเร่งสร้าง “เมืองอัจฉริยะ” ต่อเนื่อง หลังปี 2561 เริ่มสร้างเมืองต้นแบบไปแล้วใน 7 จังหวัด นำร่องโดยพื้นที่ EEC, กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ขอนแก่น และภูเก็ต สำหรับปี 2562 นี้ ตั้งเป้าขยายสู่ 24 จังหวัด 30 พื้นที่ และภายใน 5 ปี นับจากนี้ไป จะปูพรมการพัฒนาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 77…

นครสวรรค์-สระบุรียุค 5G เอกชนนำธง-รัฐเดินตาม

นครสวรรค์-สระบุรียุค 5G เอกชนนำธง-รัฐเดินตาม   ขอบคุณ คอลัมน์ ชั้น 5 ประชาชาติ โดย กฤษณา ไพฑูรย์ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 https://www.prachachat.net/columns/news-389681     ขอบคุณภาพ Smith Sermniparat   เรามักได้ยินหลายคนบ่นว่า หลายเมืองของประเทศไทยเติบโตขึ้นมาอย่างไร้ทิศทาง ไม่มีการวางผังเมืองที่ชัดเจน เพราะบางครั้ง “ผังเมือง” ที่มีอยู่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอำนาจ และอิทธิพลในเงาสลัว ๆ แม้จะมีการเปิดทำประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็น แต่เหมือนทุกอย่างถูกตั้งธงมาไว้แล้ว จะปรับเปลี่ยนตามที่ชาวบ้านต้องการเพียงเล็กน้อย   การพัฒนาเมืองเป็นไปตามนโยบายจากข้างบนลงไปข้างล่าง ไม่ได้เป็นไปตามความต้องการของคนในพื้นที่อย่างแท้จริง หลายโครงการใช้งบประมาณแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เมื่อเงินหมดกลายเป็น “โครงการร้าง” Advertisement   เมื่อเร็ว ๆ นี้ได้มีโอกาสคุยกับอาจารย์ “ฐาปนา บุณยประวิตร” นายกสมาคมการผังเมืองไทย ซึ่งเป็นผู้ที่พยายามผลักดันเรื่องแนวคิด “การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth)” ตลอดหลายปีที่ผ่านมา   เพื่อหวังควบคุมการเติบโตแบบกระจัดกระจายอย่างไร้ทิศทางของหลายเมืองในประเทศไทย…

การใช้ที่ดินส่งเสริมเศรษฐกิจ บทความโดย ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย

การใช้ที่ดินส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย   เครดิตภาพ https://smartgrowthamerica.org/app/uploads/tod-light-rail.png          การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินจำเป็นต้องวิเคราะห์มูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อแสดงผลลัพธ์ที่เด่นชัด เนื่องจากที่ดินแต่ละประเภทมีต้นทุนแตกต่างกัน หากวางแผนการใช้ที่ดินสอดคล้องกับบทบาทและนโยบายการใช้ประโยชน์จะก่อให้เกิดมูลค่าต่อการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มูลค่าและคุณค่าในสาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและการยกระดับคุณภาพชีวิต   ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย           เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND) ได้เสนอให้ใช้เกณฑ์และตัวชี้วัดตำแหน่งที่ตั้งและระบบการเชื่อมต่อที่ชาญฉลาด (Smart Location and Linkage-SLL) และเกณฑ์รูปแบบของย่านและการออกแบบ (Neighborhood Pattern & Design-NPD) ออกแบบการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับบทบาทและมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยใช้เกณฑ์ SLL และ NPD เสริมศักยภาพตำแหน่งที่ตั้งและรูปแบบของที่ดินให้เพิ่มประสิทธิภาพด้านมูลค่าเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมโดยพิจารณาจำแนกเป็น 2 ส่วนได้แก่         กรณีที่ดินมีตำแหน่งที่ตั้งและบริบทโดดเด่น สามารถตอบสนองมูลค่าได้ด้วยตัวเอง เช่น ที่ดินเป็นที่ตั้งของชุมชนสำคัญทางประวัติศาสตร์หรือสถาปัตยกรรม ที่ดินที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การพัฒนา การพัฒนานวัตกรรม ซึ่งไม่เน้นการนำประชากรชั่วคราวเข้ามาใช้ในปริมาณมาก ที่ดินประเภทนี้มีคุณค่าของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใช้ประโยชน์  …

เนรมิต 12 เมืองแห่งการเดิน ปลูกต้นไม้ใหญ่ใจกลางเมืองพร้อมกันเมษายน 2562

เนรมิต 12 เมืองแห่งการเดิน ปลูกต้นไม้ใหญ่ใจกลางเมืองพร้อมกันเมษายน 2562   สมาคมการผังเมืองไทย ผนึกสกว. และ 12 เทศบาล 11 บริษัทพัฒนาเมือง ปั้นศูนย์เศรษฐกิจเมืองแห่งการเดินมาตรฐาน LEED คาดสร้างงานใหม่กว่า 2 เท่า ขยายการลงทุนไม่น้อยกว่า 20 เท่า     นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้วิจัยโครงการการศึกษากลไกเชิงพื้นที่โดยการวางแผนและการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการได้บรรลุข้อตกลงกับ 12 เทศบาล 12 หัวเมืองหลักและ 11 บริษัทพัฒนาเมือง ประกอบด้วยบริษัท เชียงใหม่นครพิงค์ จำกัด บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด…