“PKCD – ภูเก็ตพัฒนาเมือง” มิติใหม่แห่งการพัฒนาเกาะภูเก็ต

“PKCD – ภูเก็ตพัฒนาเมือง” มิติใหม่แห่งการพัฒนาเกาะภูเก็ต              หากพูดถึงการพัฒนาเมือง ประชาชนคนไทยหลายๆคน คงคุ้นชินและเข้าใจตรงกันว่า “เป็นหน้าที่รัฐบาล” เป็นเรื่องของ “หน่วยงานรัฐ” เพียงเท่านั้น ซึ่งก็ไม่ผิดที่จะเข้าใจกันแบบนี้ เพราะมันก็เป็น “แบบนี้” มาเนิ่นนาน แต่อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณ ทำให้การพัฒนาอาจจะไม่ทันใจ ไม่ทั่วถึง รวมถึงไม่เท่าเทียมในบางพื้นที่ ทำให้หลายๆจังหวัดเริ่มต้นแนวคิดในการหันมาร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับภาครัฐในการกำหนดกรอบการพัฒนาเมืองให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของโลกมากยิ่งขึ้น แนวทางนี้เรียกกันว่า “พัฒนาเมือง” โดยมี 7 จังหวัดทั่วประเทศที่เริ่มนับกันไปบ้างแล้ว เช่น ขอนแก่น เชียงใหม่ รวมไปถึงภูเก็ตของเราในนาม ภูเก็ตพัฒนาเมือง หรือ PKCD (Phuket City Development)             ภูเก็ตพัฒนาเมือง หรือ PKCD (Phuket City Development) เกิดขึ้นจากการร่วมลงทุนของภาคเอกชนที่มีความคิดเห็นตรงกันว่า จังหวัดภูเก็ตเต็มเปี่ยมไปด้วยศักยภาพ พร้อมจะเดินหน้าไปสู่ยุค 4.0 การพัฒนาเมืองไม่ควรที่จะหยุดรอเพียงแค่งบประมาณจากภาครัฐ จึงได้เกิดแนวคิดการระดมทุนจากนักธุรกิจที่ประกอบการอยู่ในจังหวัดภูเก็ต 25 ราย รายละ…