KKTS ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคา ‘รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น’ วงเงินกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท

    KKTS ออกประกาศเชิญชวนประกวดราคา ‘รถไฟฟ้ารางเบาขอนแก่น’ วงเงินกว่า 1.3 หมื่นล้านบาท   บริษัท ขอนแก่น ทรานซิท ซิสเต็ม จำกัด ได้ออกประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2560 เพื่อเชิญชวนประกวดราคาและยื่นข้อเสนอ งานโครงการก่อสร้าง ระบบขนส่งมวลชน ระบบรถรางเบา สายเหนือ-ใต้ ต้นแบบในเมืองภูมิภาค จังหวัดขอนแก่น โครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) โดยมี 3 โครงการหลักคือ งานจ้างเหมาออกแบบ และก่อสร้าง งานโยธา และโครงสร้าง พร้อมทั้งการผลิต และการติดตั้ง ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา (Light Rail Transit) ประเภท TRAM และการพัฒนาเมือง (TOD) ราคากลางวงเงินไม่เกิน 13,707,000,000 บาท งานจ้างเหมาปฏิบัติการเดินรถ การบำรุงรักษา และบริหารจัดการพื้นที่สถานี และส่วนเกี่ยวเนื่อง ระบบขนส่งผู้โดยสารรางเบา…

ภูเก็ตพัฒนาเมือง PKCD ต้อนรับเทศบาลนครขอนแก่น ในการศึกษาดูงาน SMART CITY

  ภูเก็ตพัฒนาเมือง PKCD ยินดีต้อนรับเทศบาลนครขอนแก่น ในการศึกษาดูงาน     เทศบาลนครขอนแก่น ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การบริหารจัดการเมือง SMART CITY และการพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว เทศบาลนครขอนแก่น ปีงบประมาณ 2560 โดย บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง PKCD พร้อมต้อนรับ และบรรยายความเป็นมาเป็นไปของบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง PKCD และแนะนำบริษัทในเครือต่าง ๆ ให้กับทางเทศบาลขอนแก่น ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 16:30 น. ณ โรงแรม เพิร์ล ภูเก็ต     นายพัทธนันท์ พิสุทธิ์วิมล กรรมการบริหาร ภูเก็ตพัฒนาเมือง เปิดตัวด้วย Video Present PKCD เป็นความตั้งใจที่จะเสนอวัตถุประสงค์ และเป้าหมายในการพัฒนาเมือง และเริ่มการแนะนำบริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง PKCD    …