พิษณุโลกรวมพลัง : ดันการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาด

อบจ.พิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลก ดันการพัฒนาเมืองสู่การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Phitsanulok) บทความโดย พิชิต ขอผล หัวหน้าฝ่ายผังเมือง อบจ.พิษณุโลก    จากแนวคิด พิษณุโลกสมาร์ทซิตี้(Phitsanulok Smart City) และ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รองรับเมืองบริการที่หลากหลาย มีความปลอดภัยสูง การเติบโตสู่เศรษฐกิจและสังคม สี่แยกอินโดจีน                  จังหวัดพิษณุโลก มีการพัฒนาโครงการสำคัญของรัฐบาลที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคมในพื้นที่ เช่น โครงการรถไฟความเร็วสูง(High speed train) กรุงเทพ – พิษณุโลก – เชียงใหม่  โครงการรถไฟรางคู่(กรุงเทพฯ – เชียงใหม่) และ ต่อขยายเพิ่มสายเด่นชัย – เชียงของ  โครงการศูนย์กระจายสินค้า(Logistics Hub) ฯลฯ และ มีการใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลก…