ตัวชี้วัดเมืองอัจฉริยะกับการวางผังอีอีซี

ตัวชี้วัดเมืองอัจฉริยะกับการวางผังอีอีซี ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย (thapana.asia@gmail.com)   เครดิตภาพ TED.COM               European Commission เสนอให้นำตัวชี้วัดจากค่าเป้าหมายของ Smart city ประยุกต์ใช้ในการวางผังเมือง เพื่อให้เป็นผังที่อัจฉริยะ เหมาะอย่างยิ่งที่อีอีซีควรนำมาใช้               โดยค่าเป้าหมายทั้ง 5 ประกอบด้วย การพัฒนาที่มุ่งสู่คน (People) การพัฒนาที่มุ่งสู่ความยั่งยืนของโลก (Planet) การพัฒนาที่มุ่งสู่ความมั่งคั่ง (Prosperity) การบริหารจัดการธรรมาภิบาล (Governance) และการมุ่งสู่การเผยแพร่สู่การปฏิบัติและการเป็นแบบอย่าง (Propagation)               สำหรับตัวชี้วัดที่กล่าวถึง จะเลือกเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภารกิจการวางผังเมืองและการพัฒนาเมือง ซึ่งเป็นตัวชี้วัด 3 จาก 5 ค่าเป้าหมาย ได้แก่ People, Planet และ prosperity รวมทั้งเป็นตัวชี้วัดที่ใช้ร่วมกันของเกณฑ์การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth Principles), เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบพลังงานและสภาพแวดล้อม (LEED), เกณฑ์ความเป็นผู้นำการออกแบบพลังงานและสภาพแวดล้อมระดับย่าน (LEED-ND)…

เนรมิต 12 เมืองแห่งการเดิน ปลูกต้นไม้ใหญ่ใจกลางเมืองพร้อมกันเมษายน 2562

เนรมิต 12 เมืองแห่งการเดิน ปลูกต้นไม้ใหญ่ใจกลางเมืองพร้อมกันเมษายน 2562   สมาคมการผังเมืองไทย ผนึกสกว. และ 12 เทศบาล 11 บริษัทพัฒนาเมือง ปั้นศูนย์เศรษฐกิจเมืองแห่งการเดินมาตรฐาน LEED คาดสร้างงานใหม่กว่า 2 เท่า ขยายการลงทุนไม่น้อยกว่า 20 เท่า     นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะหัวหน้าคณะผู้วิจัยโครงการการศึกษากลไกเชิงพื้นที่โดยการวางแผนและการออกแบบเมืองอย่างชาญฉลาดเพื่อยกระดับทางเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เปิดเผย “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า โครงการได้บรรลุข้อตกลงกับ 12 เทศบาล 12 หัวเมืองหลักและ 11 บริษัทพัฒนาเมือง ประกอบด้วยบริษัท เชียงใหม่นครพิงค์ จำกัด บริษัท สระบุรีพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท ระยองพัฒนาเมือง จำกัด บริษัท สมุทรสาครพัฒนาเมือง (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด บริษัท อุดรธานีพัฒนาเมือง จำกัด…

5 เป้าหมายเมืองอัจฉริยะกับการวางผังอีอีซี

5 เป้าหมายเมืองอัจฉริยะกับการวางผังอีอีซี ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย (thapana.asia@gmail.com)   เครดิตภาพ https://centrourbano.com/revista/wp-content/uploads/Songdo.jpg               เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ Smart City ของ European Commission สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการวางผังเมือง การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานของอีอีซีได้               ค่าเป้าหมาย (Goal) มีวัตถุประสงค์ทางตรงในการยกระดับคุณภาพชีวิต การส่งมอบบริการที่ดีจากรัฐสู่ประชาชน การสร้างสมรรถนะด้านนวัตกรรม และการยกระดับความเชี่ยวชาญโดยรวมของภาคการผลิตและบริการ โดยค่าเป้าหมายดังกล่าวประกอบด้วย               การสร้างความยั่งยืนทางสังคม (Social Sustainability) มุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่คน (people) ได้แก่ การยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกผู้อยู่อาศัย ผู้เดินทาง (รวมนักเรียน) และผู้เยี่ยมเยือน          …

ขอนแก่นเข้ารับมอบรถแทรม (โครงการแทรมน้อยรอบบึงแก่นนคร) ที่เมืองฮิโรชิม่า ญี่ปุ่น

ขอนแก่นเข้ารับมอบรถแทรม (โครงการแทรมน้อยรอบบึงแก่นนคร) ที่เมืองฮิโรชิม่า ญี่ปุ่น

 

1

 

วันที่ 15 พ.ย 61 ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และทีมงาน เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองฮิโรชิม่า และประธานบริษัทHiroshima Dentetsu ณ เมืองฮิโรชิม่า ประเทศญี่ปุ่น เพื่อรับมอบรถแทรม ในโครงการแทรมน้อยรอบบึงแก่นนคร

 

2

3

4

5

6

7

 

ขอบคุณ ภาพและบทความ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ผุดรถไฟฟ้ารางเบา 10 สาย แสนล้าน! นำร่อง “ราชประสงค์-จุฬาฯ” เชื่อม กทม.ชั้นใน (มีคลิป)

ผุดรถไฟฟ้ารางเบา 10 สาย แสนล้าน! นำร่อง “ราชประสงค์-จุฬาฯ” เชื่อม กทม.ชั้นใน มีคลิป 27 นาทีท้ายบทความ    เครดิตภาพ และ บทความ : ฐานเศรษฐกิจ   กทม. ให้บริษัทลูก ‘กรุงเทพธนาคม‘ ลุยโครงการรถไฟฟ้ารางเบา เชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจกรุงเทพฯชั้นใน 10 เส้นทาง 1.2 แสนล้านบาท ใช้ระบบสัมปทาน นำร่อง 2 เส้น “ราชประสงค์-จุฬาฯ” ยกให้ “อาร์ทีซี บัส” ดำเนินการ   ปัญหาวิกฤติจราจรในพื้นที่กรุงเทพฯ ทำให้กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีแนวคิดพัฒนาขนส่งมวลชนระบบรอง นอกจากบรรเทาการจราจรบนเส้นทางหลักแล้ว เพื่อให้การลงทุนรถไฟฟ้าของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยการดึงคนที่อยู่ในเส้นทางซึ่งรถไฟฟ้าสายหลักเข้าไม่ถึง ให้เข้าสู่ตัวสถานีใหญ่ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว โดยไม่เสียเวลาต่อโดยสารรถประจำทาง จักรยานยนต์รับจ้าง ลดการเดินทาง ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว จึงสรุปว่า การเชื่อมต่อโดยระบบรางเหมาะสมที่สุด จึงทำให้เกิดโครงการลงทุนรถไฟฟ้ารางเบา หรือ Tram ในเขตกรุงเทพมหานคร…

การเชื่อมโยงการใช้ที่ดินกับการพัฒนาโครงข่ายราง

การเชื่อมโยงการใช้ที่ดินกับการพัฒนาโครงข่ายราง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย (thapana.asia@gmail.com)   เครดิตภาพ http://williamsanddame.com/work/portland-streetcar/               หลังการล่มสลายของดีทรอยต์ สหรัฐฯ เริ่มมองเห็นว่าอุตสาหกรรมรถยนต์ไม่ได้เป็นหนทางในการพัฒนาที่ยั่งยืน เมืองไม่จำเป็นต้องพึ่งพาการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล               Federal Transit Administration หรือ FTA รายงานว่า ในปี 1980 ทั่วทั้งสหรัฐฯ สัดส่วนการเดินทางและการขนส่งสินค้าด้วยระบบรางมีเพียงแค่ร้อยละ 7 แต่หลังจากได้ปรับเปลี่ยนนโยบายลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล ในปี 2016 สัดส่วนการเดินทางและการขนส่งด้วยระบบรางได้พุ่งขึ้นมาที่ร้อยละ 12               หัวเมืองขนาดใหญ่และขนาดกลางได้กลับมาลงทุนปรับปรุงฟื้นฟูระบบรางระดับดิน modern streetcar ของพอร์ตแลนด์เป็นตัวแบบสำคัญของระบบรางสมัยใหม่               การเปลี่ยนแปลงเมืองด้วยการปรับปรุงรูปแบบการเดินทางไม่ได้ดำเนินการเฉพาะการลงทุนระบบรางเท่านั้น สหรัฐฯ ได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ทั้ง LEED-ND และ Form-Based Codes หรือ FBCs เพื่อเป็นเครื่องมือเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป้าหมายสำคัญได้แก่ การสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นระหว่างการใช้ที่ดินกับการคมนาคมขนส่ง (land use &…

กรุงเทพมหานครเปิดศักราชใหม่ ลงทุน Tram เป็นระบบขนส่งมวลชนรอง

กรุงเทพมหานครเปิดศักราชใหม่ ลงทุน Tram เป็นระบบขนส่งมวลชนรอง สภากทม.เคาะ2เส้นทางลงทุนระบบฟีดเดอร์1.5หมื่นล้าน     คณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางการเเนวทางด้วยระบบล้อ ราง เรือ และการเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยว สภากรุงเทพมหานคร หารือ RTC พัฒนาระบบขนส่งมวลชนรอง 2 เส้นทาง ลงทุน 1.5 หมื่นล้าน เร่งสรุปข้อมูลเสร็จภายใน 3 เดือนก่อนเสนอนายกรัฐมนตรีเร่งสั่งการ ด้านเคที.จ่อบริหารจัดการโครงข่ายทั่วกทม.     พล.ต.ต.ประสพโชค พร้อมมูล ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาแนวทางระบบล้อ ราง เรือ และการเชื่อมโยงเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยว สภากรุงเทพมหานคร เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่าการประชุมครั้งที่ 4 วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนสำหรับการเร่งขับเคลื่อนระบบขนส่งมวลชนรองของกรุงเทพมหานครที่จะเป็นระบบฟีดเดอร์ป้อนสู่ระบบขนส่งมวลชนหลัก ซึ่งวันอังคารครั้งต่อไปจะนำเข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการอีกครั้งก่อนที่จะรวบรวมให้แล้วเสร็จพร้อมเสนอพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเร่งสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ     ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอให้ดำเนินการ 2 เส้นทางนำร่อง ในพื้นที่โซนราชประสงค์ ถนนวิทยุ ส่วนเส้นทางที่ 2 จะครอบคลุมพื้นที่มักกะสันและถนนเพชรบุรี…

ทศวรรษของเมืองแห่งการเดิน นับหนึ่งแล้วด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ

ทศวรรษของเมืองแห่งการเดิน นับหนึ่งแล้วด้วยแผนยุทธศาสตร์ชาติ เท 1.2 แสนล้าน! ปั้น 5 “เมืองการเดิน”  รัฐบาลนายกฯประยุทธ์ทุ่มงบวงเงิน 1.2 แสนล้าน เนรมิต 5 เมืองหลักแห่งการเดิน ลดใช้รถยนต์แข่งญี่ปุ่น ตามแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ดีเดย์ ธ.ค. นี้ เข้า ครม. “กรุงเทพและปริมณฑล สงขลา เชียงใหม่ ขอนแก่น อุบลฯ” ประเดิมล็อกที่รอบสถานีรถไฟฟ้า-ขนส่ง   เครดิตภาพ https://landlopers.com/2012/04/18/shibuya-crossing-rush-hour-tokyo-japan   นอกจากแผนลงทุนระบบรางเชื่อมโครงข่ายในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 12 สายทาง ระยะทางรวม 509 กิโลเมตรแล้ว รัฐบาลยังจะกระจายการลงทุนไปยังจังหวัดหัวเมืองใหญ่ เพื่อให้เมืองกระชับลดปัญหาจราจรเหมือนต่างประเทศ ซึ่งล่าสุด กำลังจะมีแผนพัฒนาให้ทุกจังหวัดเป็นเมืองแห่งการเดิน   ดัน “เมืองการเดิน” แข่งญี่ปุ่น นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย ในฐานะคณะกรรมการยกร่างแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติ ชุดที่ 4 เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า บอร์ดฯ…

CDBG กลยุทธ์การเงินเพื่อการฟื้นฟูเมือง

CDBG กลยุทธ์การเงินเพื่อการฟื้นฟูเมือง ฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคมการผังเมืองไทย (thapana.asia@gmail.com)     ขอบคุณภาพจาก malaymail               ไทยได้เข้าสู่ยุคการพัฒนาสู่ความเป็นเมืองอัจฉริยะแล้ว ในการวางผังเมืองจึงไม่ควรหยุดอยู่แค่การกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินและการออกข้อกำหนดพร้อมสิทธิประโยชน์แบบเดิมๆ ในการประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด จะต้องนำนวัตกรรมการผังเมืองด้านต่างๆ ประยุกต์ใช้ให้มีความเหมาะสม               Community Development Block Grant ที่เรียกว่า CDBG เป็นเครื่องมือทางการเงินประเภทหนึ่งที่น่าจะนำมาใช้สนับสนุนการปรับปรุงฟื้นฟูเมืองและการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้เกิดประสิทธิภาพ               CDBG เป็นกลไกการเงินที่ U.S. Department of Housing and Urban Development หรือ HUD นำมาจัดทำเป็นโปรแกรมสนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกระดับรายได้ (Affordable housing) ซึ่งให้ความสำคัญต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนรายได้ระดับกลางและระดับล่าง               นอกจากนั้น ยังใช้ในการสนับสนุนการปรับปรุงระบบเศรษฐกิจของชุมชน การลงทุนและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานชุมชน และการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ทิ้งร้าง และการปรับปรุงระบบทางกายภาพที่กระจัดกระจาย (Urban Sprawl) ซึ่งเกิดจากการวางแผนพัฒนาเมืองที่ผิดพลาดในอดีต              …

ความไร้น้ำยาของผังเมืองไทย

ความไร้น้ำยาของผังเมืองไทย บทความโดย ผศ.ดร.นิคม บุญญานุสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสาน นครราชสีมา   เครดิต ภาพ https://assets.rockefellerfoundation.org/app/uploads/20150702112340/Hat-Yai-Flooding-e1435850661612.jpg เครดิตบทความ https://prachatai.com/journal/2018/10/79339   ความนำ   นับเนื่องกว่า 43 ปีการผังเมืองไทยไม่ค่อยมีบทบาทสำคัญในสังคมไทย ผังเมืองไม่เคยชี้นำการพัฒนาอะไรแก่เมืองได้ ภาพปรากฏตามสื่อส่วนใหญ่จะมีแต่เรื่องติดอุปสรรคผังเมือง การขอยกเลิกผังเมือง ยกเว้นข้อบังคับผังเมือง ผังเมืองจึงดูเหมือนกลายเป็นเงื่อนไข เป็นข้อจำกัดที่มนุษย์ไปสร้างขึ้นมา ถามรัฐบาลก็อยากแก้ผังเมือง หันไปถามภาคเอกชนก็ว่าสมควรเร่งแก้ผังเมือง ถามใครต่อใครก็ไม่เห็นว่าจะมีใครชอบ ไม่เห็นมีใครอยากได้ผังเมือง แล้วสังคมไทยยังจำเป็นต้องทนกล้ำกลืนกับผังเมืองกันอีกทำไมกัน   หลายคนบอกว่า อับดุลรู้ อับดุลเห็น รัฐบาลแห่งการปฏิรูปกำลังทำอยู่นี้ไง ปั๊ดโธ่! เริ่มจาก สปช. สปท. ที่องค์คณะส่วนใหญ่ไม่เคยลงมือทำผังเมืองแบบไทยๆ กันเลยสักครั้งในชีวิต แต่ตั้งใจดีจะทำโน่นนี่นั่น ไม่ว่ากัน ทำนองคนเล่นไม่รู้คนดูกลับแจ้ง ทำเสร็จส่งเข้า สนช. ก็เพียงพยักหน้ารับทราบแล้วเงียบเป็นเป่าสาก คิดมาตั้งเยอะ ค่าใช้จ่ายก็โข กลับโยนให้หน่วยงานราชการไปทำกันเองอย่างไรก็ได้ต่อ สุดท้ายก็ไม่พ้นวังวนการมุ่งแก้ไขกฎหมายว่าด้วยการผังเมืองเสียใหม่ และสูตรสำเร็จเดิมคือการเพิ่มอำนาจเข้าสู่ส่วนกลาง เพิ่มโทษอีกพะเรอเกวียน  …