Smart Mobility for All : ระบบขนส่งมวลชนสำหรับทุกคน (มีคลิป)

Smart Mobility for All : ระบบขนส่งมวลชนสำหรับทุกคน บทความโดย ฉัตรนุชัย สมบัติศรี รองปลัดเทศบาลนครระยอง ชมคลิปท้ายบทความ   Vitoria-Gasteiz เป็นเมืองขนาดกลาง ตั้งอยู่แค้วนบาสค์(Basque) ตอนเหนือของสเปน มีประชากรประมาณ ๒๔๐,๐๐๐ คน เป็นเมืองอุตสาหกรรม มีการพัฒนาเมืองตามแนวทางเมืองเขียวที่มีความยั่งยืนจนได้รับรางวัล Europa Green Capital เมื่อปี ค.ศ.๒๐๑๒     การพัฒนาให้เมืองให้เป็นเมืองที่ดีในแง่ของระบบขนส่งมวลชน วิธีการที่เมืองนี้ทำมาอย่างต่อเนื่อง คือ การบูรณาการศาสตร์หลายอย่างในการสร้างเมืองไปพร้อมกัน ได้แก่ Green Infrastructure ,TOD (Transit Oriented Development) LEED ND , Complete Street เป็นต้น ไม่ได้คิดทำแค่ระบบขนส่งมวลชนเท่านั้น มีการคิดวางแผนในการฟื้นฟูเมือง เศรษฐกิจ สังคม สุขภาพไปพร้อม ๆ กัน   ฉัตรนุชัย สมบัติศรี…

ดันระบบขนส่งมวลชนรองแก้ปัญหารถติดกทม. ได้จริงหรือ???

ดันระบบขนส่งมวลชนรองแก้ปัญหารถติดกทม. ได้จริงหรือ???   ที่มาบทความ ฐานเศรษฐกิจ ขอขอบคุณ มา ณ ที่นี้ครับ ที่มาภาพ : https://radiotuneindia.com.au/making-cbd-shopping-shine-during-light-rail-construction/   ปัญหารถติดในกรุงเทพมหานคร ยังคงเป็นปัญหาท้าทายรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย ยิ่งรัฐบาลนายกฯพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา โหมประโคมสร้างรถไฟฟ้าสารพัดสีทั่วกรุงเทพฯ กลายเป็นซ้ำเติมปัญหาให้หนักข้อยิ่งขึ้นไปอีก แม้ที่ผ่านมาสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) จะพยายามหามาตรการต่างๆมาบังคับใช้เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ได้รับผลสำเร็จเท่าที่ควร บางแนวทางยังส่งผลให้มีผลกระทบด้านการจราจรในพื้นที่กรุงเทพมหานครลุกลามมากขึ้น โดยเฉพาะเขตชั้นในของเมืองและย่านเศรษฐกิจสำคัญ ที่ปัจจุบันแม้จะมีระบบรถไฟฟ้าโครงข่ายหลักให้บริการเกือบๆ จะครอบคลุมทั้งพื้นที่อยู่แล้วก็ตาม   ที่มาภาพ : ฐานเศรษฐกิจ   *ขาดการบูรณาการ”   ปัญหาการออกแบบโครงข่ายการเดินทางในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้รับการวิพากษ์มาโดยตลอดว่า ผู้วางแผนไม่ได้นำเกณฑ์การออกแบบมาใช้อย่างครบถ้วน ที่เห็นได้ชัดได้แก่ การขาดการประสานรูปแบบการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือการประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจ กับการออกแบบโครงข่ายรถไฟฟ้าอย่างบูรณาการ ทำให้ไม่สามารถกำหนดทิศทางการสัญจรของประชาชนและกำหนดขนาดมวลประชากรที่เดินทางในแต่ละช่วงเวลาได้   นอกจากนั้น ยังขาดการออกแบบเชื่อมประสานโครงข่ายขนส่งมวลชนรองจาก ขสมก.และการเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อในบริเวณจุดตัดของรถไฟฟ้า ทำให้ผู้เดินทางไม่มีความสะดวกในการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ   ที่มาภาพ : ฐานเศรษฐกิจ   ปัญหาอีกประการได้แก่ ขาดการออกแบบระบบขนส่งมวลชนรองหรือฟีดเดอร์ รองรับการเดินทางในพื้นที่ซับคอริดอร์หรือพื้นที่เศรษฐกิจในถนนรองในพื้นที่ชั้นใน ซึ่งจากการศึกษาของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย…

ที่ขอนแก่น กับ “โครงการ ห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง”

ที่ขอนแก่น (ขอนแก่นโมเดล) กับ

โครงการ ห้องทดลองระบบรางขนาดเท่าของจริง

Smart Education Khonkaen

 

โดยความร่วมมือของ จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบางตำบลท่าพระ เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานวิทยาเขตขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น บริษัทขอนแก่นทรานซิสซิสเทม จำกัด บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จำกัด

 

0000

 

1-21-1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

(17ภาพ) มาทำความรู้จักกับระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ “รถราง” มีข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดต่างๆ อย่างไร?

 

ทำความรู้จักกับระบบขนส่งสาธารณะประเภทต่างๆ กับโครงการ CM-PMAP ตอน “รถราง”

มาดูกันว่า มีข้อดี ข้อเสีย ข้อจำกัดต่างๆ อย่างไร

‪#‎เชื่อมเชียงใหม่ ‪#‎cmpmap ‪#‎รถไฟฟ้ามาหาสักที

 

0

 

อ้างอิง https://www.facebook.com/chiangmaipmap/

 
01
 

123
4567891011121314151617